KK Plama pur – Pogovor o naslednji sezoni, maj 2019